سیم و گوشی مسی را فراموش کنید. امروزه می توانید مکالمه تلفنی را در هر زمان و هر مکان با استفاده از رایانه متصل به اینترنت ، هدست و صدا از طریق سیستم ویپ voip برقرار کنید. VoIP فن آوری است که صدای شما را…